• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż produkt jest wadliwy, kupujący obowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane kupującego,
 • dowód zakupu lub jego kopię.
 • opis wady produktu,
 • datę jej powstania oraz
 • żądanie kupującego

           W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sprzedawca udostępnia na stronie sklepu Załącznik nr 2.

 1. Reklamacje należy kierować na drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: reklamacje@drogeriaurody.pl.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu na adres wskazany przez Sprzedawcę.

Zalecaną formą kontaktu w sprawach związanych z reklamacją jest kontakt mailowy: reklamacje@drogeriaurody.pl.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi reklamacji w regulaminie sklepu DrogieriaUrody.pl

ZWROT

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
  Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku gdy kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi reklamacji w regulaminie sklepu DrogieriaUrody.pl

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.